Kronisk Sygdom

Kroniske sygdomme påvirker ofte dem der rammes både psykisk og fysisk.

På det psykiske område ses ofte indvirkning på folks tanker og på deres følelser.

På det fysiske område oplever folk med kroniske sygdom nogle gange fysiske begrænsninger, som stiller krav om ændret livsstil.

Nogle gange kan det være svært at acceptere, at man er blevet syg. Jeg kan tilbyde hjælp til denne accept eller støtte til at bearbejde de følelses- og tankemæssige reaktioner som sygdommen sætter igang – uanset om det er nyre-, hjerte- eller lungesygdom eller om det er kræftsygdom eller hiv og aids.

 

Hiv

Hiv rammer ikke kun homoseksuelle. Masser af heteroseksuelle mænd og kvinder inficeres også  med hiv. Heldigvis er det i dag en kronisk sygdom og den er ikke længere nødvendigvis livstruende, hvis man er i behandling.

Hiv og Aids er fortsat stigmatiserende lidelser og giver stadigvæk anledning til både indre konflikter og sociale vanskeligheder i forhold til omverdenen.

Jeg kan tilbyde et trygt rum at arbejde med dine tanker og følelser.

Nyresygdom

Der findes mange forskellige nyresygdomme. Nyresvigt dækker over en tilstand, hvor nyrefunktionen er nedsat eller ophørt. Nedsat nyrefunktion har stor indflydelse på mange af organismens funktioner og medicinsk behandling er derfor meget vigtig.

Den psykisk indvirkning af nedsat nyrefunktion er meget varierende. Afhængig af hvor hårdt ramt af sygdommen man er, hvor man er i sygdomsforløbet, hvilken behandling man modtager eller hvor godt ens netværk er.

Nyresygdommen og behandlingen kan for nogle være ganske svær at acceptere, nogle har vanskeligheder med at efterleve de livsstilændringer sygdomssituationen medfører, andre kæmper med sygdommens fysiske konsekvenser og andre forskrækkes af behandlingsmetoder som ”dialyse”, ”peritonealdialyse” eller ”transplantation”.

Har du brug hjælp til at bearbejde situationen følelsesmæssigt er du velkommen til at kontakte mig

Lungesygdom

Den mest almindelige lungelidelse er KOL. Den generelle viden om KOL er i de sidste år øget og man kommer i dag tidligere i gang med at lære at leve med sygdommen, hvilket gør det nemmere for de fleste. Åndedrætsbesvær giver nemt anledning til angst, som hvis der ikke gribes ind, kan begrænse ens liv i massiv grad.

Har du brug til hjælp med angsten eller tabet af livsudfoldelse er du velkommen til at kontakte mig.