Lidt om mig

Jeg er psykolog med nystartet praksis i København og Roskilde. Uddannet på universitetet med mere end 25 års erfaring indenfor faget. Medlem af Danske Psykologforening.

De sidste 13 år har jeg har jeg arbejdet på en kardiologisk og medicinsk afdeling. Dvs. arbejdet psykologisk med mennesker der har eller haft en eller flere kroniske sygdomme.

Uanset om en sygdom er livstruende eller ej påvirker det mennesket psykisk i større eller mindre omfang. Nogle gange fordi man bliver usikker og bange for fremtiden. Andre gange fordi sygdommen påvirker og  begrænser vores livsmuligheder.

Jeg har i de sidste mange år hjulpet mennesker med at acceptere og leve med deres sygdom. Samt bearbejde de følelsesmæssige reaktioner sygdom sætter igang, f.eks. angst, nedtrykthed eller vrede.

Desværre er nogle sygdomme livstruende. I de situationer har en del af mit arbejde bestået i at hjælpe mennesker med at forholde sig til livets afslutning og den sorg/vrede det sætter igang hos den syge såvel som hos de pårørende.

Udover arbejdet med psykiske reaktioner på fysiske sygdomme har jeg opbygget en stor erfaring med vanskeligheder relateret til homoseksualitet og kønsidentitet.

Uddannelse

1992 – Cand.spych, Københavns Universitet

1996 – Autoriseret af Psykolog Nævnet

2001 – Ph.d., Københavns Universitet

2006 – Specialist i Psykoterapi, Dansk Psykologforening

2019 – Videreuddannelse i ISTDP

Arbejdsmetode

Det metodiske grundlag for mit arbejde er ISTDP, som oversat til dansk står for Intensiv dynamisk korttidsterapi.

ISTDP er en videnskabelig baseret terapiform, som er virkningsfuld hvor mere ”redskabsorienterede” terapiformer ikke slår til. Der er videnskabelig dokumentation for effekt i forhold til en lang række psykiske lidelser som depression, angst, psykosomatiske tilstande og personlighedsforstyrrelser.